BK Örnen

Boxningsklubben Örnen - BK Örnen

BK Örnen, boxningsklubben för rolig boxning och träningsboxning. På Södermalm i Stockholm. Boxning, motionsträning, pugilist, fitness.  

Motion Boxning

Ingen förbokning/förkunskap nödvändig.

 BK Örnen håller med utrustning så som handskar, hopprep etc. 

Passet håller på 1,5  timmar .

Handlindor är väldigt bra då det skyddar både hand och handled, om man ska träna mer än en gång så rekomenderas införskaffandet av sådana.

Kom i tid !

 

Avancerad Motion Boxning

Du behöver inte vara en rutinerad motionsboxare men bör behärska grunder som raka slag, krokar samt uppercut. 

Sparringvana krävs inte , då det inte är  ett renodlat sparringpass. Dock kan sparring förekomma i olika former som uppdragssparring, lättare sparring och partekniks-sparring. Passet håller på 1,5 timma.

 BK  Örnen håller med utrustning så som huvudskydd, handskar, hopprep etc. Däremot ta med EGEN tandskydd.